Política de Qualitat i Ambiental

BÉTULO LABELS S.L., disposa d’una POLÍTICA DE QUALITAT I AMBIENTAL que se centra en els següents punts:

 1.  Empresa:
  1.1. Generar valor per mantenir i millorar la seva posició al mercat
  1.2. Dotar-se dels mitjans adequats per aconseguir els objectius marcats
 2. Medi Ambient
  2.1 Protecció del medi ambient mitjançant actuacions i mesures orientades a minimització, reciclatge, reutilització, ús eficient de recursos i consum energètic.
  2.2. Seleccionar matèries primeres que no continguin substàncies perjudicials pel medi ambient.
 3. Desenvolupament humà i millora continua.
  3.1. Fomentar la formació i sensibilització a tot el personal en matèria de protecció del medi ambient.
  3.2. Dotar-se d’un equip humà capaç i en permanent reciclatge de coneixements.
  3.3 Proporcionar formació constant per mantenir el nivell de competitivitat adequat.
  3.4. Potenciar la millora continua en la consecució de la política i dels objectius de qualitat i ambientals.
 4. Conscienciació
  4.1. Fomentar la participació activa de tots els membres de la seva organització.
  4.2. Seleccionar matèries primeres que no continguin substàncies perjudicials per al medi ambient.
 5. Innovació
  5.1. Innovar constantment en el disseny de producte segons la tendència del mercat
  5.2. Fabricar i dissenyar productes que compleixin les normes i especificacions definides per satisfer les expectatives explícites i implícites dels clients.
 6. Ser fidel als punts anteriors.

Per més informació, contacti amb el nostre equip tècnic o comercial.