B>Dome

B>Lettering Dome

Consisteix en lletres impreses i troquelades sobre vinil on se li aplica una capa de resina de poliuretà lliure de mercuri a través de gotes controlades pels nostres equips de dosificació amb diferents configuracions, depenent de la mida i la forma de les lletres.

Més informació

Per més informació, contacti amb el nostre equip tècnic o comercial.