B>Sticker > Promo > Impressió digital

Impressió digital

La impressió digital permet reproduir de manera directa qualsevol disseny d’una manera immediata en diferents materials.

Més informació

Per més informació, contacti amb el nostre equip tècnic o comercial.