B>Kromex

Kromex®

Peces 3D d’una aparença semblant a materials d’injecció cromats utilitzats per letterings. A la vegada, Kromex® ens permet realitzar múltiples acabats superficials, conferint-li diferents formes i textures donat a la mal·leabilitat i flexibilitat del material utilitzat.

Més informació

Per més informació, contacti amb el nostre equip tècnic o comercial.