B>LABELS

We provide solutions!

19
anys

Al mercat

Un dels majors fabricants d’etiquetes resinades (Doming) a Espanya.

Bétulo Labels S.L.

A gener de 2001 neix B>Labels Autoadhesius, iniciant la seva activitat a uns petits tallers de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). El Setembre de 2009, es trasllada a unes noves instal·lacions situades al polígon Les Guixeres (Badalona), necessàries per satisfer la creixent necessitat d’etiquetes autoadhesives. Encara que la creació d’etiquetes ja era quelcom habitual en les nostres produccions, amb la compra de nova maquinària es féu un pas endavant cap a etiquetes amb relleu.

El 2015, gràcies al nostre equip i al compromís de l’empresa amb la qualitat i la millora continua, aconseguim la certificació ISO 9001.

En l’actualitat, som una de les majors empreses d’aplicació de gota de resina a Espanya. Hem desenvolupat el nostre propi R+D+I el que ens ha permès crear treballs únics al nostre mercat i a ampliar els nostres productes, encara que no l’única.

Al futur, desitgem continuar creixent com empresa, aconseguint tots els nostres objectius i considerant sempre el fet de proveir solucions, el tracte al client i el creixement sostenible la part més important de la nostra empresa.

ISO 9001, ISO 14001

Actualment comptem amb la certificació ISO 9001, la qual ens acredita en tots els nostres processos, així com la bona gestió dels recursos de la nostra organització, manteniment una millora constant, reduint costos i maximitzant el rendiment.

També comptem amb la certificació ISO 14001, que acredita la nostra conscienciació i compromís amb el Medi Ambient, en revisar tots els nostres processos i duent a terme activitats relacionades amb la preservació del nostre entorn.

La Història

B>Labels

Instal·lacions

B>Labels

El nostre equip

B>Labels

Medi ambient

Som una empresa compromesa amb la cura i protecció del medi ambient, duent a terme un desenvolupament sostenible de totes les nostres activitats.

Creiem que qualsevol petit gest pot provocar grans canvis al nostre entorn, per això sentim la responsabilitat d’optimitzar tots els nostres processos i així aconseguir una reducció, reutilització i sobretot un major reciclatge de tots els residus que generem.

Mostra d’aquest compromís és la certificació ISO 14001 que posseïm des de l’any 2015.

Valors

La nostra visió com empresa és aconseguir establir-nos com a principal proveïdor d’etiquetes autoadhesives per un gran nombre d’empreses de diferents sectors.

Per aconseguir-ho, continuarem treballant en R+D+I trobant la solució a les necessitats que ens plantegin i buscant els materials més eficients tant pels nostres usuaris com també pel medi ambient.

Fent de la nostra experiència al sector i la individualització dels processos el nostre segell empresarial, brindant un excel·lent tracte professional a tots els nostres clients.

Per més informació, contacti amb el nostre equip tècnic o comercial.